NIS2

Uppfyller din organisation NIS2-direktivet

Nyheter & Artiklar

Nyhet
GDPR
Bolagsjuridik
AI
Artikel
Visselblåsning
Utbildning
Artiklar
Dataskydd
Ligger ansvaret för GDPR på ditt bord?
2024-06-10

Ligger ansvaret för GDPR på ditt bord?

Känner du dig osäker på var du ska börja eller har du kört fast i ett snårigt biträdesavtal? Då ska du haka på vårt nystartade GDPR-nätverk!

Sommarerbjudande: Förbättra er avtalshantering med en nulägesanalys
2024-06-10

Sommarerbjudande: Förbättra er avtalshantering med en nulägesanalys

En effektiv hantering av företagets avtal kan leda till både kostnadsbesparingar och minskade risker. Under sommarmånaderna erbjuder vi därför en nulägesanalys av ert företags avtal med syfte att identifiera områden som kan optimeras och förbättras.

NIS2 och GDPR – en (o)väntad vänskap
2024-05-21

NIS2 och GDPR – en (o)väntad vänskap

I slutet av år 2022 klubbade EU igenom ett nytt direktiv gällande nätverks- och informationssäkerhet, känd som NIS2, för att säkerställa en robust och pålitlig infrastruktur inom EU.

AI – affärsmöjligheter och juridiska utmaningar.
2024-04-08

AI – affärsmöjligheter och juridiska utmaningar.

I takt med utvecklingen blir AI-system och data allt viktigare kommersiella konkurrensmedel. Samtidigt måste företag följa befintliga lagar precis som tidigare och därtill kommer den nya AI-förordningen som väntas träda i kraft innan sommaren. Insatt hjälper er att navigera mellan regelverken. Välkommen till vårt frukostseminarium i gränslandet mellan affärspotential och juridiska risker!

AI-assisterade granskningar av fakturor till kommuner och regioner: kan leda till ökad transparens och ett ökat antal visselblåsningar
2024-03-26

AI-assisterade granskningar av fakturor till kommuner och regioner: kan leda till ökad transparens och ett ökat antal visselblåsningar

En tidigare IT-entreprenör har utvecklat en mjukvara för att granska fakturor till kommuner och regioner med hjälp av AI. Enligt entreprenören kan de offentliga utgifterna minska med 90 miljarder kr varje år.

Utbildning - Nyheter om EU:s initiativ om hållbarhet och digitalisering samt börs-och bolagsrätt
2024-03-18

Utbildning - Nyheter om EU:s initiativ om hållbarhet och digitalisering samt börs-och bolagsrätt

Hinner du med att hålla dig uppdaterad på vad som händer inom börs-och bolagsrätt? Vet du vad som är på gång inom EU:s område för hållbarhet och digitalisering? Om inte är du välkommen att höra av dig till oss då vi har en utbildning med de viktigaste nyheterna som vi står redo att presentera för dig.

AI-förordningen – vad vi vet och vad ni kan göra redan nu
2024-03-14

AI-förordningen – vad vi vet och vad ni kan göra redan nu

AI, artificiell intelligens, har öppnat upp en helt ny värld av möjligheter. För de flesta organisationer har AI potential att bidra till effektivitet, ökad tillväxt och innovationer. Mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen har EU beslutat att införa harmoniserade regler för att balansera AI:s fördelar med de risker AI skulle kunna leda till om området förblev oreglerat.

Riksdagen har fattat beslut om att tillåta digitala bolagsstämmor - vad innebär ändringen?
2023-11-22

Riksdagen har fattat beslut om att tillåta digitala bolagsstämmor - vad innebär ändringen?

Riksdagen har idag beslutat att aktiebolag, från och med den 1 januari 2024, ska ha möjligheten att hålla digitala bolagsstämmor, förutsatt att bolaget inkluderar en föreskrift om detta i sin bolagsordning. En digital bolagsstämma definieras som en stämma som hålls helt digitalt, utan någon fysisk plats för mötet.

Ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar
2023-10-19

Ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar

Utländska direktinvesteringar har stor betydelse för Sveriges näringsliv. Samtidigt finns det risker med att utländska aktörer investerar i skyddsvärd verksamhet. Riksdagen antog därför den 13 september 2023 ett lagförslag om ett nytt granskningssystem för utländska direktinvesteringar (foreign direct investment, FDI).

Har du fått ansvaret för GDPR på ditt bord? Inbjudan till nätverksträff
2023-10-17

Har du fått ansvaret för GDPR på ditt bord? Inbjudan till nätverksträff

Känner du dig osäker på var du ska börja eller har du kört fast i ett snårigt biträdesavtal? Då ska du haka på vårt nystartade GDPR-nätverk! Här får du med dig matnyttig information men också träffa likasinnade och utbyta erfarenheter.

Första rapporteringen enligt lag om rapportering av betalningstider – vad innebär lagen?
2023-10-12

Första rapporteringen enligt lag om rapportering av betalningstider – vad innebär lagen?

I oktober månad offentliggjordes för första gången längden på betalningstider som storbolagen tillämpar gentemot sina leverantörer. Enligt lagen om rapportering av betalningstider (lag 2022:70 om rapportering av betalningstider), som trädde i kraft den 1 mars 2022, ska företag med minst 250 anställda varje år rapportera betalningstider till Bolagsverket senast den 30 september.

"Måste vi verkligen uppdatera vårt artikel 30-register?"
2023-05-16

"Måste vi verkligen uppdatera vårt artikel 30-register?"

Som dataskyddsjurister får vi ofta just denna fråga i samband med att företag vänder sig till oss för hjälp med att förbättra deras eget dataskyddsarbete. Det korta svaret på frågan är ”Ja!”. Enligt GDPR räcker det inte med att följa GDPR; ni behöver även kunna visa att ni följer förordningen och en del i det är att ha ett uppdaterat artikel 30-register (behandlingsregister). Vilka uppdateringar ni behöver göra och dessas orsaker kan vara av skilda slag, men kan förenklat sammanfattas till att saker och ting förändras.

Rättsliga och kommersiella risker med att använda AI på arbetsplatsen
2023-05-10

Rättsliga och kommersiella risker med att använda AI på arbetsplatsen

Artificiell intelligens (AI) har snabbt blivit ett oumbärligt verktyg på moderna arbetsplatser. Från förbättrad kundtjänst till effektivare affärsprocesser, erbjuder AI en mängd fördelar för organisationer i alla storlekar. En populär tillämpning av AI på arbetsplatsen är ChatGPT, en AI-driven chattbot som kan kommunicera med användare och ge användbara svar baserat på inputen den får. Men medan AI-verktyg som ChatGPT kan erbjuda betydande fördelar, medför användningen också vissa rättsliga och kommersiella risker som organisationer behöver vara medvetna om.

Har ni börsnoterade instrument? Fyra MAR-nyheter att ha koll på!
2023-04-25

Har ni börsnoterade instrument? Fyra MAR-nyheter att ha koll på!

EU:s Marknadsmissbruksförordning (MAR) gäller för alla bolag som har aktier eller obligationer noterade på en reglerad marknad. Regelverket ställer strikta krav på hantering av bland annat insiderinformation och förteckningar över personer i ledande ställning. Under det senaste året har det kommit en rad vägledande avgöranden och uttalanden från Finansinspektionen (FI), så de företag som träffas av MAR gör rätt i att se över sina rutiner och styrdokument för att säkerställa fortsatt regelefterlevnad.

Hur säger man upp på grund av arbetsbrist?
2023-04-17

Hur säger man upp på grund av arbetsbrist?

Att behöva säga upp personal på grund av arbetsbrist är en svår och känslig situation för både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsbristsituationer kan uppstå vid till exempel ekonomiska svårigheter, teknologiska förändringar, förändrade marknadsförhållanden och vid omorganisationer.