NIS2

Uppfyller din organisation NIS2-direktivet

Referenser

Alfa Mobility AB

Alfa Mobility AB

”Den juridiska kompetensen hos Insatt är hög och de är bra på att lyssna in oss och förstå vår verksamhet. Vi har ett bra samarbete där vi fått hjälp med att prioritera GDPR-arbetet och säkerställa att vi är compliant. Insatt har alltid varit lyhörda och anpassat dataskyddsarbetet efter vår organisation och våra processer. Insatt är lätta att få tag i för att bolla olika frågor.”

Brenderup AB

Brenderup AB

"Med Insatt har vi fått hjälp snabbt med såväl e-handelsjuridik som GDPR. Det känns tryggt att jobba med deras bolagsjurister eftersom Insatt har kompetens inom flera olika områden under samma tak. Tack vare Insatts hjälp kunde vi säkerställa att vi följer lagar och regler i samband med att vi startade upp vår e-handel. De bistod också med agentavtal när vi skulle etablera oss på en ny marknad. Insatts jurister finns alltid lättillgängliga när vi behöver hjälp och samarbetet är tydligt och bra, småländskt helt enkelt."

Coloreel AB (publ)

Coloreel AB (publ)

"Med Insatt har vi fått precis den hjälpen vi vill ha på kort tid. De förstår våra utmaningar till 100% och ger alltid tydliga svar. Insatt besitter en bred kompetens och kan hjälpa oss med både enkla och komplicerade saker."

Fagerhult AB (publ)

Fagerhult AB (publ)

”Insatt var med när vi startade upp vårt arbete inom GDPR och har sedan dess stöttat oss löpande. De bidrar med expertkompetens som gör att vi kan känna oss trygga i att vi gör rätt. Insatt har också hjälpt oss att utbilda organisationen inom dataskyddsfrågor och har på så vis höjt den interna kunskapsnivån. GDPR är ett område som kan vara svårt att fullt ut sätta sig in i, men Insatt lyckas göra det överskådligt och överkomligt i sin rådgivning.”

GARO AB (publ)

GARO AB (publ)

”Insatt har bland annat hjälpt oss att ta fram ett par olika skräddarsydda avtalsupplägg för inköp av direkt material. Det märks tydligt att juristerna har mycket erfarenhet av inköp av strategiska produkter och de förstår snabbt vad som är viktigt i praktiken för Garos Supply Chain. Insatt har även hållit en utbildning för inköpsorganisationen för att sjösätta det nya avtalsupplägget och ge en bredare förståelse för juridiken bakom. Vi uppskattar att ha en juristpartner som förstår affären och som kan hjälpa till att bolla möjliga alternativ när det uppkommer frågor i förhandlingarna med leverantörer.”

Kristinehamnsbostäder AB

Kristinehamnsbostäder AB

"Det är en trygghet för oss att arbeta med en jurist från Insatt som förstår vår verksamhet och våra frågeställningar."

OnePartnerGroup AB

OnePartnerGroup AB

”Insatts jurister är väldigt engagerade och professionella. De ger bra råd och är enkla att ha och göra med. Juristerna är väl insatta i hur vår bransch fungerar och vi ser Insatt som en samarbetspartner snarare än en leverantör av juridiska tjänster. Insatt är inte heller den typiska juristbyrån utan utmanar verkligen en konservativ rådgivningsbransch. De följer alltid upp för att säkerställa att vi är nöjda med leveransen och det märks att de är måna om att det ska bli bra. För oss är det viktigt att ha en partner som är proaktiv och inte reaktiv, och där har vi hittat rätt med Insatt.”

Sandahlsbolagen Sweden AB

Sandahlsbolagen Sweden AB

”Insatts mottagningsfunktion tilltalade oss för att säkerställa en objektiv bedömning av inkommande visselblåsarärenden. Tillsammans med juristerna på Insatt har vi fått en bra struktur över vårt arbete med visselblåsning och en mottagningsfunktion som hanteras på ett proffsigt sätt. Vi får alltid snabb återkoppling av deras jurister vilket är viktigt för oss när vi jobbar med en samarbetspartner. Det gick smidigt att komma igång med lösningen och den löpande dialogen med Insatt har fortsatt att vara väldigt smidig.”