NIS2

Uppfyller din organisation NIS2-direktivet

Visselblåsning

Visselblåsning

Säkerställ ett hållbart företagande

image
;
Vårt arbetssätt ser ut så här:

01.

Ett potentiellt visselblåsningsärende kommer in till er organisation via portalen eller andra uppsatta kontaktvägar.

02.

Ärendet bekräftas till visselblåsaren enligt lagkrav.

03.

Jurist hos oss går igenom inkomna uppgifter och, om möjligt, ställer eventuella följdfrågor till visselblåsaren.

04.

En bedömning görs huruvida det är en visselblåsning eller ett annat ärende.

05.

Vi återkopplar till visselblåsaren, samt återkopplar och lämnar rekommendationer till er som mottagarorganisation.

06.

I den mån det behövs hjälper vi gärna till med vidare utredning och juridiskt stöd.

image

"Tillsammans med juristerna på Insatt har vi fått en bra struktur över vårt arbete med visselblåsning och en mottagningsfunktion som hanteras på ett proffsigt sätt."

Mattias Svensson - Hållbarhetschef på Sandahlsbolagen Sweden AB

Läs mer
;
Fördelar med att jobba proaktivt med visselblåsning

Förebygg missförhållanden

01.

Genom er visselblåsarfunktion kan ni få in information om oegentligheter i ett tidigt stadium. På så sätt kan åtgärder snabbt sättas in för att förhindra att dessa missförhållanden sprider sig vidare i organisationen.

Stärk ert varumärke

02.

Ett aktivt arbete med visselblåsning kan stärka ert varumärke där ni visar för såväl befintliga som potentiella medarbetare och kunder att ni är en ansvarsfull arbetsgivare.

Stärk er hållbarhetsprofil

03.

Sociala frågor är en viktig del i hållbarhetsarbetet och där kan visselblåsning spela en central roll för att förbättra arbetsmiljön på företaget.

Hur går GDPR ihop med visselblåsarlagen?

Vad innebär den nya visselblåsarlagen?

Vem kan vara mottagare av visselblåsningar?

image

Kontakta en Insatt jurist

Behöver er organisation hjälp med visselblåsning av en Insatt jurist? Kontakta Olivia för mer information.