Jag är insatt.

Läs mer

En bolagsjurist

Med Insatt får du en egen bolagsjurist som du kan bolla alla juridiska frågor med. Din bolagsjurist är med på resan redan från början, förstår affären och vet vad det är du vill uppnå.

Insatt för dig i kommunal sektor

Med lång erfarenhet inom kommunal sektor kan vi på Insatt hjälpa er med handfast och verksamhetsnära rådgivning som verkligen gör skillnad.

Scale-ups

Scale-ups

I det typiska scale-up företaget eller ett entreprenörsdrivet företag är tillväxten snabb och många projekt och initiativ drivs igenom samtidigt.

Etablerade företag

Etablerade företag

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med såväl industriföretag som tjänsteföretag och vår roll är att se till att juridiska frågor och riskhantering blir en naturlig del av bolagets vardag.

JOIN Sweden

JOIN Sweden

Vi samarbetar med ambassader för att hjälpa de utländska företag som vill bilda svenskt dotterbolag eller på annat sätt etablera sig i Sverige.

Kommunal sektor

Kommunal sektor

Insatt har lång erfarenhet av arbete med juridiska frågor inom kommunal sektor och kan på ett enkelt och sakligt sätt bistå där det behövs.

JOIN Sweden

Vi samarbetar med ambassader och har ett stort och brett kontaktnät i hela landet. Insatt blir er ”one stop shop” i samband med er etablering i Sverige.

Utbildning i juridik för inköpare

Insatts jurister, som har arbetat hands-on med inköpsavtal i många år, bjuder in till en utbildningsserie riktad till inköpare i tillverkande företag där vi blandar teori med praktiska exempel. Vid varje kurstillfälle har vi interaktiva moment där deltagarna kan nätverka och utbyta erfarenheter.

Utbildning i juridik för inköpare

Insatts jurister, som har arbetat hands-on med inköpsavtal i många år, bjuder in till en utbildningsserie riktad till inköpare i tillverkande företag där vi blandar teori med praktiska exempel. Vid varje kurstillfälle har vi interaktiva moment där deltagarna kan nätverka och utbyta erfarenheter.