Hero

Insatt är ett snabbväxande företag som utmanar och förändrar den konservativa juristbranschen.

image

Vi förändrar juristbranschen

Vi är bolagsjuristerna för dig som vill att leveransen ska vara krispig – inte ”å ena sidan och å andra sidan” i dokument som aldrig tycks vilja ta slut. Vi är bolagsjuristerna för dig som vill att relationen med en jurist ska vara avspänd och lättillgänglig – inte stolpig och stel. Vi är bolagsjuristerna för dig som vill ha en jurist som arbetar nära och lär känna er verksamhet – inte någon som jobbar med ”one fits all”-lösningar. Vi är helt enkelt bolagsjuristerna för dig som är trött på juristbranschen.

Bli Insatt

image
;
Senaste nytt
Nyhet
Artikel
Bolagsjuridik
Artiklar
GDPR
Dataskydd
Riksdagen har fattat beslut om att tillåta digitala bolagsstämmor - vad innebär ändringen?
2023-11-22

Riksdagen har fattat beslut om att tillåta digitala bolagsstämmor - vad innebär ändringen?

Riksdagen har idag beslutat att aktiebolag, från och med den 1 januari 2024, ska ha möjligheten att hålla digitala bolagsstämmor, förutsatt att bolaget inkluderar en föreskrift om detta i sin bolagsordning. En digital bolagsstämma definieras som en stämma som hålls helt digitalt, utan någon fysisk plats för mötet.

Ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar
2023-10-19

Ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar

Utländska direktinvesteringar har stor betydelse för Sveriges näringsliv. Samtidigt finns det risker med att utländska aktörer investerar i skyddsvärd verksamhet. Riksdagen antog därför den 13 september 2023 ett lagförslag om ett nytt granskningssystem för utländska direktinvesteringar (foreign direct investment, FDI).

Har du fått ansvaret för GDPR på ditt bord? Inbjudan till nätverksträff
2023-10-17

Har du fått ansvaret för GDPR på ditt bord? Inbjudan till nätverksträff

Känner du dig osäker på var du ska börja eller har du kört fast i ett snårigt biträdesavtal? Då ska du haka på vårt nystartade GDPR-nätverk! Här får du med dig matnyttig information men också träffa likasinnade och utbyta erfarenheter.

Första rapporteringen enligt lag om rapportering av betalningstider – vad innebär lagen?
2023-10-12

Första rapporteringen enligt lag om rapportering av betalningstider – vad innebär lagen?

I oktober månad offentliggjordes för första gången längden på betalningstider som storbolagen tillämpar gentemot sina leverantörer. Enligt lagen om rapportering av betalningstider (lag 2022:70 om rapportering av betalningstider), som trädde i kraft den 1 mars 2022, ska företag med minst 250 anställda varje år rapportera betalningstider till Bolagsverket senast den 30 september.

"Måste vi verkligen uppdatera vårt artikel 30-register?"
2023-05-16

"Måste vi verkligen uppdatera vårt artikel 30-register?"

Som dataskyddsjurister får vi ofta just denna fråga i samband med att företag vänder sig till oss för hjälp med att förbättra deras eget dataskyddsarbete. Det korta svaret på frågan är ”Ja!”. Enligt GDPR räcker det inte med att följa GDPR; ni behöver även kunna visa att ni följer förordningen och en del i det är att ha ett uppdaterat artikel 30-register (behandlingsregister). Vilka uppdateringar ni behöver göra och dessas orsaker kan vara av skilda slag, men kan förenklat sammanfattas till att saker och ting förändras.

Rättsliga och kommersiella risker med att använda AI på arbetsplatsen
2023-05-10

Rättsliga och kommersiella risker med att använda AI på arbetsplatsen

Artificiell intelligens (AI) har snabbt blivit ett oumbärligt verktyg på moderna arbetsplatser. Från förbättrad kundtjänst till effektivare affärsprocesser, erbjuder AI en mängd fördelar för organisationer i alla storlekar. En populär tillämpning av AI på arbetsplatsen är ChatGPT, en AI-driven chattbot som kan kommunicera med användare och ge användbara svar baserat på inputen den får. Men medan AI-verktyg som ChatGPT kan erbjuda betydande fördelar, medför användningen också vissa rättsliga och kommersiella risker som organisationer behöver vara medvetna om.

Har ni börsnoterade instrument? Fyra MAR-nyheter att ha koll på!
2023-04-25

Har ni börsnoterade instrument? Fyra MAR-nyheter att ha koll på!

EU:s Marknadsmissbruksförordning (MAR) gäller för alla bolag som har aktier eller obligationer noterade på en reglerad marknad. Regelverket ställer strikta krav på hantering av bland annat insiderinformation och förteckningar över personer i ledande ställning. Under det senaste året har det kommit en rad vägledande avgöranden och uttalanden från Finansinspektionen (FI), så de företag som träffas av MAR gör rätt i att se över sina rutiner och styrdokument för att säkerställa fortsatt regelefterlevnad.

Hur säger man upp på grund av arbetsbrist?
2023-04-17

Hur säger man upp på grund av arbetsbrist?

Att behöva säga upp personal på grund av arbetsbrist är en svår och känslig situation för både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsbristsituationer kan uppstå vid till exempel ekonomiska svårigheter, teknologiska förändringar, förändrade marknadsförhållanden och vid omorganisationer.