NIS2

Uppfyller din organisation NIS2-direktivet

Tjänsteföretag

Tjänsteföretag

image
;
Vi är exempelvis insatta i:

Konsultavtal

Samarbetsavtal

Produktutvecklingsavtal

Ansvarsfrågor och skadeståndskrav

Ägar- och styrelsefrågor

Incitamentsupplägg

Arbetsrätt

GDPR och dataskydd

image

"Den juridiska kompetensen hos Insatt är stark och de är bra på att lyssna in oss och förstå vår verksamhet. "

Evgenia Barth - DPO / Compliance & Project Coordinator på Alfa Mobility Sweden AB

Läs mer
image

Kontakta en Insatt bolagsjurist

Vill du ha en bolagsjurist som är Insatt i utmaningarna som kan uppstå för ett tjänsteföretag? Kontakta Julia för mer information.