NIS2

Uppfyller din organisation NIS2-direktivet

Insatt i samarbete med INVOLVUS

Insatt i samarbete med INVOLVUS

Uppfyller din organisation NIS2-direktivet?

image

INVOLVUS

INVOLVUS startade sin verksamhet 2011 med en ambition att erbjuda oberoende rådgivning inom IT. Som företag kan man använda vår kunskap, erfarenhet och breda kontaktnät för en långsiktig hållbar utveckling av verksamheten där IT är ett stöd. INVOLVUS har lång erfarenhet av både affärsutveckling, organisationsutveckling och IT med tjänster inom försäljning, leverans och ledningsarbete.

Vad är NIS2?

Vad är NIS2?

;
Nyckelkomponenter i NIS2
Utökad Tillämpning

Utökad Tillämpning

Strängare Säkerhetskrav

Strängare Säkerhetskrav

Incidentrapportering

Incidentrapportering

Ökad Ansvarsskyldighet

Ökad Ansvarsskyldighet

Stärkt Cybersäkerhet

Stärkt Cybersäkerhet

;
Fördelar med NIS2
Bättre Incidenthantering

Bättre Incidenthantering

Förbättrad Beredskap

Förbättrad Beredskap

Bättre Samordning

Bättre Samordning

image

Kontakta oss

Är du redo att ta din organisations informationssäkerhet och NIS2-efterlevnad till nästa nivå? Kontakta oss idag för att boka en initial bedömning, workshop med Gap-analys eller varför inte stöd med implementationsdelen. Upptäck hur Insatt och INVOLVUS kan hjälpa dig att skydda din verksamhet.