fbpx

Utbildning

På Insatt värdesätter vi kunskap högt och förstår vikten av kompetensutveckling. Därför erbjuder vi en rad olika utbildningar, dels grundutbildningar och dels verksamhetsanpassade utbildningar för företag där vi varvar teori med praktiska exempel från verkligheten.

Tveka inte att höra av er till oss så hittar vi en utbildning som passar just era behov. Kanske ska ni ha en temadag eller en kick off? Vi hjälper er att hitta en utbildning som kan passa.

Webbutbildning inom offentlighet och sekretess

Webbutbildning inom offentlighet och sekretess

Med vår webbutbildning i tre delar kan du logga in i vår plattform och i lugn och ro genomföra utbildningen via din dator när det passar dig. I denna kurs lär vi oss grunderna i vad som utgör en allmän handling och vad du som anställd behöver tänka på när det kommer till utlämnande av allmän handling.

Visselblåsning - visselblåsarlagen

Visselblåsning - visselblåsarlagen

Visselblåsning, eller whistleblowing, innebär att en anställd eller utomstående informerar ledningen om ohederligt förfarande inom företaget. Insatt erbjuder en utbildning i nya visselblåsarlagen.

Utbildning för styrelse

Utbildning för styrelse

Insatt erbjuder utbildning till styrelser i kommunalägda bolag. Under utbildningen går vi igenom det praktiska styrelsearbetet och lägger fokus på uppdraget. Vi utgår från aktuell lagstiftning och ger deltagarna bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar.

Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess

Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess

Som anställd inom offentlig verksamhet är det viktigt att ha goda kunskaper om vad principen innebär och hur den påverkar det dagliga arbetet. Insatt erbjuder utbildning i Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess.

Inköpsrelaterad juridik

Inköpsrelaterad juridik

En utbildningsserie där vi blandar teori med praktiska exempel. Genom att primärt rikta oss till inköpare i tillverkande företag som möter ungefär samma utmaningar i vardagen, blir fokus och diskussioner praktiska och relevanta.

Vid varje kurstillfälle har vi interaktiva moment där deltagarna kan nätverka och utbyta erfarenheter.

Dataskydd/GDPR

Dataskydd/GDPR

I vår utbildning går vi igenom dataskyddsförordningen/GDPR och de nya krav som förordningen har fört med sig.
Kursen ger dig praktisk information om vad GDPR innebär och ger dig den kunskap som behövs för att kunna efterleva reglerna.

Vill du veta mer?

Julia Sander, Jurist

+46 (0)736 20 01 27
julia.sander@insatt.com