fbpx

Visselblåsning

Visselblåsning, eller whistleblowing, innebär att en anställd eller utomstående informerar ledningen om ohederligt förfarande inom företaget. En formell visselblåsningsfunktion kan tidigt hjälpa till att förebygga dessa risker och kan ofta ha en avskräckande effekt då man visar att man från ledningens sida prioriterar frågan och inte tolererar oegentligheter inom organisationen.

Vi fungerar som en extern mottagare av visselblåsningsärenden åt våra kunder. Detta garanterar anonymitet hos uppgiftslämnaren och hjälper er att skapa ett förtroende för tjänsten. Ni får också en kvalitetssäkrad hantering och uppföljning av förekommande ärenden inklusive rapport till styrelsen och rådgivning i arbetsrätt, mutlagstiftning med mera.

Hos oss kan ni få hjälp hela vägen – att ta fram och implementera en uppförandekod som passar för er verksamhet och att sätta upp och bemanna en visselblåsarfunktion. Vi håller också utbildningar i ämnet.

Vill du veta mer?

Anna-Lena Isaksson, Jurist

+46 (0)736 20 01 20
anna-lena.isaksson@insatt.com