fbpx

Externt dataskyddsombud

Vi är externt tillsatta dataskyddsombud i många olika typer av organisationer – allt ifrån apputvecklingsbolag, bemanningsbolag till kommunala verksamheter. 

Tillsätt jurister på Insatt som externa dataskyddsombud i din organisation. Vi har erfarna dataskyddsspecialister med mångårig erfarenhet av personuppgiftslagstifning.

Flertalet organisationer som hanterar personuppgifter har krav på sig att tillsätta ett dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste uppgiften för ett dataskyddsombud är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen och agera kontaktperson gentemot registrerade.

Viktigt att tänka på är att den som är dataskyddsombud ska kunna arbeta oberoende och inte själv hantera personuppgifter inom organisationen. En annan viktig del är att dataskyddsombudet ska ha kunskaper om dataskyddsförordningen och dess tillämpning. Att tillsätta ett externt dataskyddsombud är en effektiv och resurssmart lösning på dessa aspekter.

 

En kvalitetsstämpel på er personuppgiftshantering

Även organisationer som inte har lagkrav på dataskyddsombud kan givetvis välja att tillsätta ett. Ett dataskyddsombud kan ses som en kvalitetsstämpel på er personuppgiftshantering och att ni värnar om era registrerade.

Vi är experter på dataskydd och GDPR

Med våra erfarna dataskyddsspecialister kan du känna dig trygg med att det alltid finns någon att bolla ert dataskyddsarbete med. I vår tjänst ingår följande till ett fast pris:

  • Uppstartsmöte med nulägesanalys
  • Intern kontroll av organisationens efterlevnad av GDPR
  • Årlig rapport till organisationens ledning avseende brister och utvecklingsbehov
  • Halvårsvis uppföljning efter avgiven rapport
  • Årlig halvdagsutbildning i GDPR
  • Tillgång till vårt dataskyddsnyhetsbrev och omvärldsbevakning

Låt oss prata mer om erat behov

Daniel Glaad, jurist

+46 (0)736 20 01 25
daniel.glaad@insatt.com