fbpx

Vi uppför oss!

Insatts uppförandekod ska användas som en vägledning för samtliga medarbetare och vara ett verktyg i det dagliga arbetet. Den ska tala om för våra kunder och samarbetspartners vilka värderingar Insatt står för.

På Insatt värnar vi om den moraliska kompassen och det är alla medarbetares ansvar att följa innehållet i den. Vi står för driv, skärpa och skicklighet i vårt arbetsutförande och är inte rädda att tänka nytt och använda moderna digitala verktyg.

Affärsmässig framgång bygger på förtroende från både kunder, anställda, partners och allmänheten. Vi når konkurrensfördelar genom högsta kvalitet på våra prestationer, aldrig genom oetiska eller olagliga affärsmetoder. Vi gör aldrig affärer med någon som vi tror kan skada Insatts rykte.

Uppförandekoden är influerad av Förenta Nationernas Global Compact och vi ställer oss bakom dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti­korruption.

Här hittar du uppförandekoden i sin helhet:
Ladda ner (PDF-fil)