Fastighet och entreprenad

Fastighet och entreprenad

image
;
Vi är exempelvis insatta i:

Standardvillkoren AB, ABK och ÄT:or

Entreprenadupphandlingar

Hyresrättsliga frågor

Fastighetsöverlåtelser

Ledningsrätt och servitutsfrågor

image

"Insatts jurister finns alltid lättillgängliga när vi behöver hjälp och samarbetet är tydligt och bra, småländskt helt enkelt."

Anders Horvath - E-commerce and Online Manager på Brenderup AB

Läs mer
image

Kontakta en Insatt bolagsjurist

Vill du ha en bolagsjurist som är Insatt i utmaningarna som kan uppstå inom fastighet och entreprenad? Kontakta Carl Ryrberg för mer information.