Incoterms 2020 är här – vad är nytt?

Den senaste uppdateringen av Internationella Handelskammarens regler Incoterms är från 2010. Mycket har hänt sedan dess och ny praxis har utarbetats på flera områden, vilket har lett till att en uppdatering av reglerna varit efterlängtad. Så vad är nytt i Incoterms 2020? Anna Kristenson på Insatt har koll på de största förändringarna.

Ökad hänsyn till handelns utveckling

Vid tillämpning av FCA är det nu möjligt för parterna att komma överens om att köparen instruerar sin transportör att utföra ett s.k. ombordkonossement (B/L) till säljaren efter lastning av varorna. Säljaren är då skyldig att ge konossementet till köparen, vanligtvis sker det genom respektive bank.

Olika nivåer av försäkring

I Incoterms 2010 finns försäkringskrav i reglerna CIF och CIP, där säljaren var skyldig att teckna försäkring för köparen på den lägsta nivån. Försäkringen täckte då ett antal standardrisker.

I Incoterms 2020 kvarstår det lägsta försäkringskravet i CIF, medan försäkringskravet i CIP har höjts så att fler riskkategorier täcks.

Transport med egna medel

Tidigare har man utgått ifrån att frakten mellan säljare och köpare så gott som alltid utförs av externa transportörer. Det har dock blivit allt tydligare att både säljare och köpare föredrar att använda egna transportmedel i vissa situationer. I Incoterms 2020 finns därför möjlighet för den berörda parten att antingen upprätta kontrakt för transport eller att utföra transporten själv. Reglerna som berörs är FCA, DAP, DPU och DDP.

DAT byter namn till DPU

Namnbytet har gjorts för att förtydliga skillnaderna mellan DAT och DAP.

DPU (Delivered at Place Unloaded), tidigare DAT, betyder att säljaren har genomfört leveransen först när godset har avlastats från ett transportmedel och ställts till förfogande vid en ”terminal”, (ordet ”terminal” är i bred bemärkelse och menat att vara en plats, täckt eller inte). DAP (Delivered at Place) betyder istället att säljaren har genomfört leveransen när godset gjorts tillgängligt att avlasta från valt transportmedel.

Ökad hänsyn till säkerhetsrelaterade krav för transport och kostnader

Säkerhetsarbetet inom sjötransporter har stärkts vilket har lett till att Incoterms 2020 har lagt till fördelning av säkerhetsrelaterade skyldigheter i samtliga Incoterms-regler. Dessutom har kostnaderna för dessa krav också getts en mer framträdande position.

 


Vill du veta mer?

”Det har aldrig varit så lätt att förstå och använda Incoterms” står det att läsa på Internationella Handelskammarens webbplats. Av erfarenhet vet vi att det inte nödvändigtvis stämmer, så ta gärna kontakt med oss för att säkerställa att ni har det avtal som passar bäst för just er affär.

Har du frågor om nya Incoterms eller vill veta mer om hur Insatt kan hjälpa dig med juridiken kring logistikfrågor?

Kontakta Anna Kristenson, anna.kristenson@insatt.com, 073-620 01 24.