fbpx

Outsourcad visselblåsningsfunktion

Med oss på Insatt kan ni upprätta en totalt outsourcad visselblåsningsfunktion. 

Bygg trovärdighet med en extern, anonym och cookie-fri rapporteringskanal med mottagarfunktion hos juristerna på Insatt. Vi på Insatt är grundare av molntjänsten Qnister Whistle och med hjälp av den sätter vi upp unika landningssidor för er och fungerar sedan som mottagare i tjänsten. Allt till ett fastpris!

Förebygg missförhållanden

Visa att ni vill bedriva affärsverksamhet på ett etiskt sätt och att ni är beredda att agera på missförhållanden.

Minskad affärsrisk

Få in affärskritisk information genom att tillhandahålla och marknadsföra lättillgängliga rapporteringskanaler som dina anställda litar på

Stärk ert varumärke

Stärk ert varumärke och hållbarhetsprofil samt visa för befintliga och potentiella medarbetare att ni är en ansvarsfull arbetsgivare

Vi har skapat visselblåsningssystemet Qnister

Användarvänlig molntjänst för att ta emot och hantera visselblåsningsärenden. Med Qnister Whistle sätter du upp en visselblåsarfunktion anpassad för er organisation.

 • En eller flera kanaler för information och rapportering
 • Uppföljningssida för fortsatt anonym kommunikation mellan visselblåsare och mottagare
 • Ärendehantering för inkomna rapporter
 • Tjänsten anpassas med er grafiska identitet och finns tillgänglig på en mängd språk

Vad ingår i en visselblåsningsfunktion från Insatt?

 • Visselblåsningssystemet från Qnister
 • Bevakning och bekräftande av inkomna ärenden
 • Dialog med visselblåsaren
 • Utredning huruvida ärendet omfattas av visselblåsarlagen
 • Återkoppling till visselblåsare och kund
 • Tillgång till fortsatt juridiskt stöd, utredning och vidare åtgärdsförslag på löpande räkning

 

Vid uppstart av tjänsten ingår även
 • Rutindokumentation och mallar för policydokument
 • Stöd i att informera medarbetare och andra intressenter via informationstexter och affischering

Outsourcad visselblåsningsfunktion med Insatt

Till ett fast pris får du hela kedjan. Såhär går det till när ni får en rapport till ert visseblåsningssystem:

1.

Ett potentiellt visselblåsningsärende kommer in till er organisation via Qnister Whistle 

 

2.

Insatt ser ert ärende och ärendet bekräftas till visselblåsaren, via vår möjlighet till anonym chatt, inom 24 timmar enligt lagkrav 

3.

Jurist på Insatt går igenom inkomna uppgifter och, om möjligt, ställer eventuella följdfrågor till visselblåsaren

4.

En bedömning görs huruvida det är en visselblåsning eller ett annat ärende

5.

Insatt återkopplar till visselblåsaren, samt återkopplar och lämnar rekommendationer till er som mottagarorganisation

Hjälp hela vägen

Hos oss kan ni få hjälp hela vägen – att ta fram och implementera en uppförandekod som passar för er verksamhet och att sätta upp och bemanna hela visselblåsarfunktionen.

Ni har också möjlighet till en kvalitetssäkrad uppföljning av förekommande ärenden inklusive rapport till styrelsen och rådgivning i arbetsrätt, mutlagstiftning med mera.

 • Kartläggning av bolagsstruktur, organisation och rapporteringsvägar
 • Genomgång av befintlig uppförandekod och hur koden implementerats i verksamheten
 • Upprättande av uppförandekod och implementation i verksamheten
 • Projektledning och juridiskt stöd under utredningar
 • Utbildning i visselblåsarlagen

Vi på Insatt är med och utarbetar den kommande standarden för visselblåsningssystem inom ramen för SIS kommittéarbete.

SIS/TK 478 Socialt ansvarstagande

Utbildning i nya visselblåsarlagen

Insatt erbjuder utbildning i nya visselblåsarlagen

Utbildningen går igenom innebörden av visselblåsning och varför det är så viktigt att tidigt uppmärksamma oegentligheter inom en organisation.

Vill du veta mer?

Anna-Lena Isaksson, Jurist

+46 (0)736 20 01 20
anna-lena.isaksson@insatt.com