fbpx

Outsourcad visselblåsningsfunktion

Med oss på Insatt kan ni upprätta en outsourcad visselblåsningsfunktion

En formell visselblåsningsfunktion kan tidigt hjälpa till att förebygga risker och kan ofta ha en avskräckande effekt då man visar att man från ledningens sida prioriterar frågan och inte tolererar oegentligheter inom organisationen.

Vi fungerar som mottagare av visselblåsningsärenden åt våra kunder. Detta möjliggör anonymitet hos uppgiftslämnaren och hjälper er att skapa ett förtroende för tjänsten. Med oss får ni även möjlighet till en helhetslösning för er visselblåsningsfunktion.

 

Vi på Insatt är med och utarbetar den kommande standarden för visselblåsningssystem inom ramen för SIS kommittéarbete.

SIS/TK 478 Socialt ansvarstagande

Lansering sommaren 2021: Qnister visselblåsning

Användarvändlig molntjänst för att ta emot visselblåsningsärenden. Säljs som separat system eller tillsammans med en mottagarfunktion från juristerna på Insatt.

 • Er logotyp och primärfärg i systemet
 • Anpassad terminologi efter er verksamhetstyp
 • Ha valfritt antal mottagare
 • Bjuda in gäster i mottagarvyn för att ta del av specifika ärenden

Intresserad av att veta mer och se systemet redan nu? Skicka ett mejl till info@qnister.com!

Vad ingår i en visselblåsningsfunktion från Insatt?

 • Kanaler för rapportering; kundanpassad e-post, möjlighet att rapportera via post
 • Bevakning och bekräftande av inkomna ärenden
 • Dialog med visselblåsaren
 • Utredning huruvida ärendet omfattas av visselblåsarlagen
 • Återkoppling till visselblåsare och kund
 • Tillgång till juridiskt stöd, utredning och vidare åtgärdsförslag på löpande räkning

 

Vid uppstart av tjänsten ingår även
 • Rutindokumentation och mallar för policydokument
 • Stöd i att informera medarbetare via informationstexter och affischering

Outsourcad visselblåsningsfunktion med Insatt:

1.

Ett ärende kommer in till oss via er uppsatta e-post eller via brev

 

2.

Ärendet bekräftas inom 24 timmar

3.

Vi går igenom inkomna uppgifter, och ställer om möjligt eventuella följdfrågor

4.

En bedömning görs huruvida det är en visselblåsning eller ett annat ärende

5.

Vi återkopplar till visselblåsaren och lämnar rekommendationer till er som kund

Hjälp hela vägen

Hos oss kan ni få hjälp hela vägen – att ta fram och implementera en uppförandekod som passar för er verksamhet och att sätta upp och bemanna hela visselblåsarfunktionen.

Ni har också möjlighet till en kvalitetssäkrad uppföljning av förekommande ärenden inklusive rapport till styrelsen och rådgivning i arbetsrätt, mutlagstiftning med mera.

 • Kartläggning av bolagsstruktur, organisation och rapporteringsvägar
 • Genomgång av befintlig uppförandekod och hur koden implementerats i verksamheten
 • Upprättande av uppförandekod och implementation i verksamheten
 • Projektledning och juridiskt stöd under utredningar
 • Utbildning i visselblåsarlagen

Utbildning i nya visselblåsarlagen

Insatt erbjuder utbildning i nya visselblåsarlagen

Utbildningen går igenom innebörden av visselblåsning och varför det är så viktigt att tidigt uppmärksamma oegentligheter inom en organisation.

Vill du veta mer?

Anna-Lena Isaksson, Jurist

+46 (0)736 20 01 20
anna-lena.isaksson@insatt.com