fbpx

Verksamhetsnära juridik

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med alla de juridiska frågor som kan dyka upp på ett företag. Vid mindre företag och tillväxtbolag är vi med från början och hjälper till att skapa mallar, sätta rutiner och förbereda för framtiden. För det etablerade bolaget som redan har satta strukturer och processer blir vår roll istället att jacka i befintliga arbetsprocesser och se till att juridiska frågor blir en naturlig del av bolagets vardag. På så vis undviks stora risker och vår strävan är att alltid höja den interna kompetensen inom legala frågor.

Inköp

Inköp

Vi har gedigen erfarenhet av att upprätta inköpsavtal som är anpassade för en specifik verksamhet. Utgångpunkten är givetvis att ta fram väl genomarbetade avtal, men vi inser också vikten av att avtalen måste vara anpassade för den specifika produkten och de risker som är speciella för er verksamhet.

Produktion

Produktion

Vi vet hur viktigt det är produktionen inte står still och är vana vid att hantera komplexa maskininköp av specialanpassad utrustning såväl som mer standardiserade inköp.

E-handel

E-handel

Mycket händer inom området för e-handelsjuridik. Vi arbetar med företag som redan är verksamma inom e-handel och företag som är i startgroparna att starta en sådan.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Vår kunskap och erfarenhet från rollen som upphandlare i kombination med arbetet som ombud för våra kunder ger oss möjlighet att tänka utanför boxen, vilket vi anser är en stor fördel både för oss och för dig som kund.

Entreprenad och entreprenadupphandling

Entreprenad och entreprenadupphandling

Vi har stor erfarenhet av att stötta såväl byggherrar som entreprenörer i alla steg i ett byggprojekt. Det är viktigt att alla parter bevakar sina rättigheter och skyldigheter, samtidigt som de värnar om ett bra klimat i projektet.

 

Lokal och Fastighet

Lokal och Fastighet

Vi hjälper er gärna i samband med uppsägning av lokalhyresavtal, eller redan vid avtalstecknandet. Vi bistår också om ni ska köpa eller sälja en fastighet, exploatera mark eller bygga nytt.

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrättsliga frågor är något alla verksamheter kommer i kontakt med och det kan vara svårt att ha koll på vilka lagar och regler som gäller. Vi kan bistå er verksamhet i de flesta arbetsrättsliga områden.

Sälj och distribution

Sälj och distribution

Behöver ni se över era befintliga säljavtal och allmänna villkor? Eller står ni inför utmaningen att internationalisera er verksamhet och behöver hjälp med att sätta en lämplig distributionsstruktur?

Produktutveckling

Produktutveckling

Vi bistår löpande med att ta fram och förhandla utvecklingsavtal, samarbetsavtal och licensavtal för att bidra till våra kunders utveckling.

Logistik

Logistik

Vi har många års erfarenhet av 3PL-lösningar och vet vilka punkter som är viktiga att reglera i ett sådant avtal.

Vill du veta mer?

Emelie Terlinder, Jurist

+46 (0) 736 20 01 22
emelie.terlinder@insatt.com