fbpx

Utbildning i nya visselblåsarlagen

Visselblåsning, eller whistleblowing, innebär att en anställd eller utomstående informerar ledningen om ohederligt förfarande inom företaget. Insatt erbjuder en utbildning i nya visselblåsarlagen.

 

Utbildningens omfattning och innehåll

Utbildningen går igenom innebörden av visselblåsning och varför det är så viktigt att tidigt uppmärksamma oegentligheter inom en organisation. Visselblåsarlagen är ett komplement till det skydd mot repressalier som kan gälla på annan rättslig grund. Vi går därför igenom de andra grunderna och i vad mån det finns skillnader mellan en offentliganställd och en privatanställd arbetstagare. Praxis från Arbetsdomstolen som har gällt frågan vilket skydd lagen om anställningsskydd kan ge när en anställd offentliggör missförhållanden hos arbetsgivaren kommer att redovisas. Praxis från Europadomstolen kommer även att beröras.

- Lagens syfte
- Vilka arbetstagarkategorier omfattas av skyddet?
- Vilka repressalier avses?
- Innebörden av begreppet allvarliga missförhållanden.
- Vilken betydelse har det för skyddet om det handlar om interna larm, larm till arbetstagarorganisation eller externa larm?
- Undantag från skyddet vid brott som den larmande själv gör sig skyldig till.
- Regler om skadestånd, bevislättnad och om rättegången.

Vill du veta mer?

Anna-Lena Isaksson, Jurist

+46 (0)736 20 01 20
anna-lena.isaksson@insatt.com