fbpx

Sälj- och distribution

Behöver ni se över era befintliga säljavtal och allmänna villkor? Eller står ni inför utmaningen att internationalisera er verksamhet och behöver hjälp med att sätta en lämplig distributionsstruktur? Vi lämnar löpande rådgivning rörande distribution och agentavtal, återförsäljaravtal och franchisestrukturer.

Våra kunder anlitar oss också kontinuerligt för att upprätta, granska och förhandla avtal i samband med leveranser och montage till större projekt. Det gör att vi har god kännedom om kulturen och affärsklimatet i samtliga världsdelar samt att vi kan de vanligt förekommande standardavtalen såsom Orgalime, FIDIC, NL, NLM etc.

- Distributionsavtal
- Agentavtal
- Återförsäljaravtal
- Allmänna säljvillkor
- Projektavtal
- NL17
- NLM19
- Orgalime
- FIDIC

Vill du veta mer?

Anna-Lena Isaksson, Jurist

+46 (0)736 20 01 20anna-lena.isaksson@insatt.com