fbpx

Offentlig upphandling

Har ni en verksamhet som i någon mån levererar eller önskar leverera produkter eller tjänster som faller under kraven på offentlig upphandling (LOU)? Eller är ni kanske en upphandlande myndighet? Vi besitter en gedigen erfarenhet och expertis inom offentlig upphandling.

Vår kunskap och erfarenhet från rollen som upphandlare i kombination med arbetet som ombud för våra kunder i överprövningar och vid rådgivning i samband med anbudsinlämning ger oss möjlighet att tänka utanför boxen, vilket vi anser är en stor fördel både för oss och för dig som kund.

Vi arbetar med och hjälper gärna till i de olika delarna som omfattas av en offentlig upphandling, alltifrån granskning av förfrågningsunderlagen och anbud med bilagor till att agera ombud i överprövningar och bistå vid uppföljning av ingångna avtal.

- Granskning av upphandlingsdokument
- Granskning av anbud med bilagor
- Kontroll av kravuppfyllnad
- Överprövning
- Granskning av avtal
- Uppföljning av avtal

Vill du veta mer?

Peter Riiga, Jurist

+46 (0)736 20 01 29
peter.riiga@insatt.com