fbpx

Lokal och fastighet

De allra flesta verksamheter kommer förr eller senare i kontakt med lokalhyresavtal. Många använder sig av avtalsmallar som ofta innebär en falsk trygghet eftersom vissa regler inte får avtalas bort. Detta gör att det senare vid en uppsägning visar sig att förutsättningarna för hyresförhållandet inte alls var de som hade skrivits in i avtalet med följden att uppsägningen blir kostsam.

Vi hjälper er gärna i samband med uppsägning av lokalhyresavtal, men allra helst redan vid avtalstecknandet så att ni får säkra och förutsebara förutsättningar för er affärsrelation.

Vi bistår också om ni ska köpa eller sälja en fastighet, exploatera mark eller bygga nytt. Hör av er så ser vi till att ni får de juridiska förutsättningarna klara för era hyresförhållanden eller fastighetsinnehav.

- Lokalhyresavtal
- Uppsägning lokalhyresgäst
- Fastighetsöverlåtelser
- Jordförvärvstillstånd
- Servitut
- Nyttjanderätter

Vill du veta mer?

Daniel Glaad, Jurist

+46 (0)736 20 01 25
daniel.glaad@insatt.com