fbpx

Inköp

Vi har gedigen erfarenhet av att upprätta inköpsavtal som är anpassade för en specifik verksamhet. Utgångpunkten är givetvis att ta fram väl genomarbetade avtal, men vi inser också vikten av att avtalen måste vara anpassade för den specifika produkten och de risker som är speciella för er verksamhet.

Vi arbetar enligt filosofin att avtalen ska vara utformade så att de faktiskt kommer användas i verksamheten och som kan godkännas av motparten, vilket ibland innebär att juridiken får stryka på foten för att på bästa sätt gynna affären.

Inköpen kan röra alltifrån små komponenter till hela produkter och tjänster. Vårt arbete har även gett oss lång erfarenhet av att lämna rådgivning om NL17, NLM19 och Orgalime S 2012.

- Inköpsavtal
- Projektavtal
- Sekretessavtal
- Allmänna köpvillkor
- Konsultavtal
- Uppdragsavtal
- Avtal om konsignationslager
- Systemleveransavtal
- OEM-avtal
- NL 17
- NLM 19
- Orgalime

Vill du veta mer?

Emelie Terlinder, Jurist

+46 (0)736 20 01 22
emelie.terlinder@insatt.com