fbpx

EU-företrädare

Organisationer som inte har någon fysisk närvaro i Europa men som erbjuder varor eller tjänster till enskilda personer, eller övervakar enskilda individer, inom EU/EES har krav på sig att utse en EU-företrädare enligt GDPR art. 27. 

Vi agerar utsedda EU-företrädare åt företag och organisationer som behöver leva upp till GDPRs krav för att kunna ha kunder på EU-marknaden. Genom att utse Insatt till organisationens EU-företrädare blir vi länken mellan företaget, de registrerade och alla tillsynsmyndigheter i europa gällande alla frågor som rör behandling av personuppgifter.

Våra jurister och dataskyddsspecialister har en gedigen kunskap om GDPR och har erfarenhet av att hjälpa både den lokala apputvecklaren och det globala industriföretaget.

Beskrivning av tjänsten EU-företrädare

Som EU-företrädare ingår i uppdraget att:

  • Vara kontaktpunkt för registrerade och tillsynsmyndigheter i europa kring alla frågor som rör behandling av personuppgifter
  • Hålla registret över behandlingar, i enlighet med artikel 30 i GDPR, och på begäran göra registret tillgängligt för tillsynsmyndigheter
  • Underlätta kommunikationen mellan organisationen och dess registrerade
  • Underlätta kommunikationen mellan organisationen och tillsynsmyndigheter
  • För organisationens räkning samarbeta med tillsynsmyndigheter när så krävs

Vill du veta mer?

Daniel Glaad, Jurist

+46 (0)736 20 01 25
daniel.glaad@insatt.com