fbpx

E-handel

E-handel är under ständig tillväxt. Att driva e-handel innebär en rad juridiska krav för företagare att följa. Att ha koll på juridiken och säkerställa att den efterlevs är till stor nytta för företagets mjuka värden som goodwill och renommé och samtidigt direkt avgörande för att minska och undvika lagliga påföljder.

Våra jurister arbetar med företag som redan är verksamma inom e-handel och företag som är i startgroparna att starta en sådan. Vi hjälper er med följande:

  • En juridisk översyn av e-handelsplattformen för att säkerställa att lagar och regler efterlevs
  • Säkerställa att konsumentskyddet upprätthålls och att rätt information når konsumenten vid rätt tillfälle i beställningsprocessen
  • Säkerställa att kunddata och cookies hanteras på rätt sätt utifrån gällande lagstiftning
  • Upprätta, granska och förhandla avtal med samarbetspartners inom bland annat logistik-, transport- och betalningslösningar
  • Upprätta eller granska köp- och medlemsvillkor
  • Upprätta eller granska integritets- och cookiepolicys
  • Rådgivning inför en internationell lansering av e-handeln

 

Juridik till fast pris: Rätt information i din e-handel

De flesta juridiska kraven handlar om information på webbplatsen. Det handlar dels om att rätt information uttryckligen framkommer med också att rätt information framkommer på rätt ställe på webbplatsen och i beställningsprocessen.

För att göra det enklare för er att uppfylla de rättsliga kraven har vi paketlösningar till fasta priser. Vi hjälper gärna till med följande:

  • Juridisk genomgång av webbplatsen och beställningsprocessen
  • Genomgång av köpevillkor, integritetspolicy, informationstexter och cookiepolicy
  • Upprättande/justering av köpevillkor, policydokument och andra juridiska texter

Vill du veta mer?

Julia Sander, Jurist

+46 (0) 736 20 01 27
julia.sander@insatt.com