fbpx

Dataskydd/GDPR

Personuppgiftslagstiftningen GDPR började gälla under våren 2018. Vi är experter på området och har stor erfarenhet av att hjälpa såväl den lokala app-utvecklaren som den globala industrikoncernen. 

Beroende på er verksamhet påverkas ni i olika grad men det finns åtgärder som alla företag behöver vidta och där det inte hjälper med en quick-fix den dagen tillsynsmyndigheten knackar på.

Vi hjälper er med allt från hela implementationsprojekt till att separat gå igenom utvecklings- eller säljprocesser eller att få det mest grundläggande på plats. Allt utifrån er verksamhet och riskbild. Insatt har även utvecklat Qnister, ett GDPR-verktyg, som hjälper dig att självständigt steg för steg bli GDPR-säkrad.

- Implementationsprojekt (bollplank till internt projekt eller som projektledare)
- GDPR-verktyget Qnister (SaaS)
- Artikel 30-register
- Information till registrerade
- Biträdesavtal
- Checklista till R&D
- Instruktioner till säljfunktioner
- Incidenthantering
- Hantering av ostrukturerat material (Office365, Dropbox, Outlook)
- Intern process för registrerades rättigheter
- Personuppgiftspolicy
- Cookie-Policy

Vi erbjuder även:

Molntjänsten Qnister GDPR

Molntjänsten Qnister GDPR

Qnister GDPR är molntjänsten som guidar användaren genom dataskyddsförordningen. Din väg till regelefterlevnad och ett enkelt sätt att arbeta med dataskyddsrutiner. Utvecklat av juristerna på Insatt.

Dataskyddsombud som tjänst

Dataskyddsombud som tjänst

Vi är externa dataskyddsombud i en rad olika organisationer inom bland annat hälsa- och sjukvård, apputveckling, kommunala verksamheter och företag inom bemanning och rekrytering. Utse jurister på Insatt till din organisations dataskyddsombud.

EU-företrädare

EU-företrädare

Vi är utsedda EU-företrädare åt företag och organisationer som inte har någon fysisk närvaro i Europa men som erbjuder varor eller tjänster till enskilda personer inom EU/EES. Ett krav enligt art. 27 i GDPR.

Vill du veta mer?

Daniel Glaad, Jurist

+46 (0)736 20 01 25
daniel.glaad@insatt.com