fbpx

Bolagsstyrning

Vi vet vilka utmaningar som ledning och styrelse står inför, därför ser vi till att ni kan ta strategiska beslut utan att behöva bekymra er om juridiken bakom. Vi bistår med kompetens och rådgivning kring bl.a. bolagsstämmor, styrelsearbete, visselblåsning, riskhantering samt policydokument och riktlinjer till verksamheten. Dessutom håller vi gärna skräddarsydda utbildningar som kan vara en del av ert strategiarbete.

Ägar- och styrelsefrågor

Ägar- och styrelsefrågor

Vi bistår gärna med kompetens och rådgivning kring bolagsstämmor, styrelsearbete, kapitalanskaffning samt policies och riktlinjer till verksamheten. Vi har erfarenhet av att ta fram och implementera policydokument och instruktioner för att säkerställa en god styrning och kontroll av bolagets verksamhet

Uppförandekoder

Uppförandekoder

Uppförandekod, Code of Conduct, är navet i verksamheten som sätter spelreglerna för hur företaget och dess medarbetare och samarbetspartners bör agera.

Visselblåsning

Visselblåsning

En formell visselblåsningsfunktion kan tidigt hjälpa till att förebygga risker och kan ofta ha en avskräckande effekt då man visar att man från ledningens sida prioriterar frågan och inte tolererar oegentligheter inom organisationen.

Dataskydd/GDPR

Dataskydd/GDPR

Vi hjälper er med allt ifrån hela implementationsprojekt till att separat gå igenom utvecklings- eller säljprocesser eller att få det mest grundläggande på plats. Allt utifrån er verksamhet och riskbild.

Riskhantering

Riskhantering

Systematisk riskhantering är ett verktyg som uppmuntrar en proaktiv företagskultur och minimerar krisstyrd verksamhet. Ni får också hjälp att fokusera era resurser på rätt risker.

Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser

Vi har gedigen erfarenhet av företagsöverlåtelser. Vi agerar biträden för såväl säljare som köpare eller målbolag och erbjuder löpande rådgivning samt upprättande, granskning och förhandling av de aktuella avtalen och övrig dokumentation.

Vill du veta mer?

Anna-Lena Isaksson, Jurist

+46 (0) 736 20 01 20
anna-lena.isaksson@insatt.com