fbpx

En röst för vår kund.

Insatt erbjuder verksamhetsnära juridik och tjänster inom bolagsstyrning och oavsett om ni har ett etablerat företag eller är i uppstartsfasen har vi rätt juridisk kompetens för dig. Vi har lång erfarenhet som bolagsjurister från såväl stora globala koncerner som entreprenöriella tillväxtbolag och vi vet vilka juridiska utmaningar ni kan stöta på i er dagliga verksamhet.

Vi vet också att många verksamheter saknar de fördelar det innebär att ha en intern juridikavdelning på plats i organisationen. Vi erbjuder bolagsjurister till etablerade företag och entreprenörer där det kanske inte finns utrymme att anställa en egen bolagsjurist på heltid men där behovet av riktigt bra verksamhetsnära juridik är detsamma.

Är ni på väg att starta upp ett svenskt dotterbolag eller på annat sätt etablera er i Sverige? Vi har upparbetat samarbete med ambassader och kan bli er ”one stop shop” i samband med er Sverigeetablering.

Verksamhetsnära juridik

Verksamhetsnära juridik

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med alla de juridiska frågor som kan dyka upp på ett företag och vi ser till att det juridiska arbetet blir en naturlig del av er vardag.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Vi vet vilka utmaningar som ledning och styrelse står inför, därför ser vi till att ni kan ta strategiska beslut utan att behöva bekymra er om juridiken bakom.

Utbildning

Utbildning

På Insatt värdesätter vi kunskap högt och förstår vikten av kompetensutveckling. Därför erbjuder vi en rad olika utbildningar där vi varvar teori med praktiska exempel från verkligheten.

Scale-ups

I det typiska scale-up företaget eller ett entreprenörsdrivet företag är tillväxten snabb och många projekt och initiativ drivs igenom samtidigt. I kombination med detta saknas dessutom ofta upparbetade rutiner och riktlinjer. I dessa företag jobbar vi med att sätta strukturer och rutiner på plats för att undvika juridiska klavertramp, men gör också de snabba utryckningar som krävs för att hålla jämna steg med en snabbspringande organisation. Vi har själva vuxit snabbt och vet vad det innebär.

Etablerade företag

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med såväl industriföretag som tjänsteföretag. Det etablerade bolaget har redan satta strukturer och processer som styr arbetet. Vår roll blir därför att jacka i befintliga arbetsprocesser och se till att juridiska frågor och riskhantering blir en naturlig del av bolagets vardag. På så vis undviks stora risker och vår strävan är att alltid höja den interna kompetensen inom legala frågor.