Uppförandekoder

Uppförandekod, Code of Conduct, är navet i verksamheten som sätter spelreglerna för hur företaget och dess medarbetare och samarbetspartners bör agera. Vi arbetar löpande med rådgivning och upprättande av uppförandekoder samt håller utbildningar i ämnet där vi utgår från praktiska exempel.

Att aktivt arbeta mot korruption har blivit en nyckelfråga för företag oavsett storlek och bransch. Det blir särskilt aktuellt vid internationell verksamhet eller när verksamheten riktar sig till offentlig sektor. Antikorruption tillsammans med konkurrensrättsfrågor är väsentliga delar av en uppförandekod.

– Uppförandekod
– Antikorruption
– Konkurrensrätt

Vill du veta mer?

Anna-Lena Isaksson, Jurist

+46 (0)736 20 01 20
anna-lena.isaksson@insatt.com