Scale-ups

I det typiska scale-up företaget eller ett entreprenörsdrivet företag är tillväxten snabb och många projekt och initiativ drivs igenom samtidigt. I kombination med detta saknas dessutom ofta upparbetade rutiner och riktlinjer. I dessa företag jobbar vi med att sätta strukturer och rutiner på plats för att undvika juridiska klavertramp, men gör också de snabba utryckningar som krävs för att hålla jämna steg med en snabbspringande organisation. Vi har själva vuxit snabbt och vet vad det innebär.

Ägar- och styrelsefrågor

Ägar- och styrelsefrågor

Vi bistår gärna med kompetens och rådgivning kring bolagsstämmor, styrelsearbete, kapitalanskaffning samt policies och riktlinjer till verksamheten. Vi har erfarenhet av att ta fram och implementera policydokument och instruktioner för att säkerställa en god styrning och kontroll av bolagets verksamhet

Inköp

Inköp

Vi har gedigen erfarenhet av att upprätta inköpsavtal som är anpassade för en specifik verksamhet. Utgångpunkten är givetvis att ta fram väl genomarbetade avtal, men vi inser också vikten av att avtalen måste vara anpassade för den specifika produkten och de risker som är speciella för er verksamhet.

Uppförandekoder

Uppförandekoder

Uppförandekod, Code of Conduct, är navet i verksamheten som sätter spelreglerna för hur företaget och dess medarbetare och samarbetspartners bör agera.

Produktion

Produktion

Vi vet hur viktigt det är produktionen inte står still och är vana vid att hantera komplexa maskininköp av specialanpassad utrustning såväl som mer standardiserade inköp.

Visselblåsning

Visselblåsning

En formell visselblåsningsfunktion kan tidigt hjälpa till att förebygga risker och kan ofta ha en avskräckande effekt då man visar att man från ledningens sida prioriterar frågan och inte tolererar oegentligheter inom organisationen.

Dataskydd/GDPR

Dataskydd/GDPR

Vi hjälper er med allt ifrån hela implementationsprojekt till att separat gå igenom utvecklings- eller säljprocesser eller att få det mest grundläggande på plats. Allt utifrån er verksamhet och riskbild.

Riskhantering

Riskhantering

Systematisk riskhantering är ett verktyg som uppmuntrar en proaktiv företagskultur och minimerar krisstyrd verksamhet. Ni får också hjälp att fokusera era resurser på rätt risker.

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrättsliga frågor är något alla verksamheter kommer i kontakt med och det kan vara svårt att ha koll på vilka lagar och regler som gäller. Vi kan bistå er verksamhet i de flesta arbetsrättsliga områden.

Sälj och distribution

Sälj och distribution

Behöver ni se över era befintliga säljavtal och allmänna villkor? Eller står ni inför utmaningen att internationalisera er verksamhet och behöver hjälp med att sätta en lämplig distributionsstruktur?

Produktutveckling

Produktutveckling

Vi bistår löpande med att ta fram och förhandla utvecklingsavtal, samarbetsavtal och licensavtal för att bidra till våra kunders utveckling.

Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser

Vi har gedigen erfarenhet av företagsöverlåtelser. Vi agerar biträden för såväl säljare som köpare eller målbolag och erbjuder löpande rådgivning samt upprättande, granskning och förhandling av de aktuella avtalen och övrig dokumentation.

Logistik

Logistik

Vi har många års erfarenhet av 3PL-lösningar och vet vilka punkter som är viktiga att reglera i ett sådant avtal.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Vår kunskap och erfarenhet från rollen som upphandlare i kombination med arbetet som ombud för våra kunder ger oss möjlighet att tänka utanför boxen, vilket vi anser är en stor fördel både för oss och för dig som kund.

Lokal och Fastighet

Lokal och Fastighet

Vi hjälper er gärna i samband med uppsägning av lokalhyresavtal, eller redan vid avtalstecknandet. Vi bistår också om ni ska köpa eller sälja en fastighet, exploatera mark eller bygga nytt.

Vill du veta mer?

Anna-Lena Isaksson, Jurist

+46 (0) 736 20 01 20
anna-lena.isaksson@insatt.com