Riskhantering

Arbetar ni systematiskt med ert företags risker? Lägger ni resurserna på rätt åtgärder när ni försöker förebygga oförutsedda händelser? Genom handfasta verktyg hjälper vi er att inventera, analysera och förebygga olika typer av risker i ert företags verksamhet.

Svensk kod för bolagsstyrning ställer som krav på börsbolag att arbeta systematiskt med riskhantering men även för andra bolag och inte minst i komplexa projekt kan ni med rätt angreppssätt förebygga ökade kostnader eller förseningar.

Systematisk riskhantering är ett verktyg som uppmuntrar en proaktiv företagskultur och minimerar krisstyrd verksamhet. Ni får också hjälp att fokusera era resurser på rätt risker. Vi utbildar och inspirerar ert arbete och håller handfasta workshops där vi hjälper er att identifiera och analysera era risker. Vi vet också hur man kan arbeta för att säkerställa att dokumentationen leder till affärsnytta istället för att bli en papperstiger.

Vill du veta mer?

Emelie Terlinder, Jurist

+46 (0)736 20 01 22
emelie.terlinder@insatt.com