Utbildning för styrelse

Ägar- och styrelsefrågor är viktiga i såväl den privata som den kommunala sektorn. Ett välfungerande bolag kräver en välfungerande styrning. En förutsättning för detta är att det finns tillräcklig kunskap hos personer i ledande befattning.

Insatt erbjuder utbildning till styrelser i kommunalägda bolag, något som ger styrelsen en bra grund att stå på i sitt styrelsearbete.

Under utbildningen går vi igenom det praktiska styrelsearbetet och lägger fokus på uppdraget. Vi utgår från aktuell lagstiftning och ger deltagarna bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar.

Vi går även igenom faktorer som är viktiga för förtroendet och effektiviteten såsom uppföljningsarbete och motverkan mot korruption.

 

Utbildningen omfattar bland annat;

Grundläggande om bolagets styrelse
- Styrelsens sammansättning & funktion
- Styrelsen ansvar

Det praktiska styrelsearbetet
- Arbetsordning i en styrelse
- Praktisk hantering av styrelseprotokoll
- Utskottsarbete

Den kommunala kompetensen
- Grundlig genomgång av den kommunala kompetensen innebörd

Antikorruptionsarbete
- Genomgång av mutlagstiftningen och andra regler som syftar till att motverka korruption

Annan relevant lagstiftning
- Offentlighet och sekretess
- Arbetsrätt
- Lagen om offentlig upphandling
- Etc.

Verksamhetsanpassad utbildning
-Vi erbjuder även även verksamhetsanpassad utbildning, skräddarsydd för det aktuella bolaget och dess förutsättningar.

Vill du veta mer?

Linda Löfgren, Jurist

+46 (0)736 20 01 24
linda@insatt.com