Socialrätt

Socialrätten är mycket brett område och påverkas av flertalet lagar, så som socialtjänstlagen, LSS och LVU. Vi vet att socialtjänsten inom kommunerna många gånger ställs inför utmanande uppgifter när de ska orientera sig rätt i sociallagarna.

I dessa fall kan vår erfarenhet, engagemang och vårt verksamhetsnära arbetssätt hjälpa er! Vi vill finnas till för er när ni behöver vägledning och rådgivning i sociallagarna. Kanske finns det även behov av hjälp vad gäller utbildning, utredningar eller någon som bistår vid LVU-utredningar/förhandlingar?

- Vägledning inom sociallagarna, SoL, LSS, LVU m.fl.
- Rådgivning
- Yttranden domstol
- Kartläggning och verksamhetsutveckling
- Sekretess
- Utbildning

Vill du veta mer?

Linda Löfgren, Jurist

+46 (0)736 20 01 24
linda.lofgren@insatt.com