Skolan

Inom skolan ställs ni dagligen för situationer som är komplicerade och utmanande. Det kan handla om anmälningsärenden till socialtjänsten, yttranden till skolinspektionen eller ärenden som rör tilläggsbelopp.

Både i enskilda elevärenden och i mer strategiska frågor kan verksamheten ha mycket att vinna på att upprätta välfungerande rutiner. Vi har lång erfarenhet av arbete med verksamhetsnära juridik inom skolan och kan vara behjälpliga både i enskilda elevärenden och i de strukturella frågorna.

Kanske har ni behov en total översyn av arbetssätten eller är det bara höga balanser. Vi hjälper till där behovet finns och försöker samtidigt skapa arbetssätt som gör att det underrättar för er i framtiden.

- Anmälningsärenden
- Sekretess
- Enskilda elevärenden
- Tilläggsbelopp
- Åtgärdsprogram
- Orosanmälan
- Elevhälsan

Vill du veta mer?

Linda Löfgren, Jurist

+46 (0)736 20 01 24
linda.lofgren@insatt.com