Överförmyndaren

Överförmyndaren har en viktig roll som ställer stora krav på verksamheten. Behöver ni någon att vända er till vad gäller dessa frågor har vi expertkompetens att bistå med.

Vi har också i projektform arbetat med att se över arbetssätt och rutiner för att underlätta för verksamheten och frigöra resurser.
Vi har stor erfarenhet av utbildning inom förmynderskap och förvaltarskap och vi kan vid sidan om verksamhetsutveckling och utbildning naturligtvis även bistå i handläggning av enskilda ärenden eller vid förhandling i domstol avseende förvaltarskap etc.

- Yttranden
- Individärenden
- Ensamkommande barn
- Utbildning för gode män/förvaltare
- Utbildning för nämnd och tjänstemän
- Sekretess
- Skiljande av ställföreträdare från uppdrag
- Verksamhetsutveckling

Vill du veta mer?

Linda Löfgren, Jurist

+46 (0)736 20 01 24
linda.lofgren@insatt.com