Offentlighet och sekretess

Offentlighets- och sekretesslagstiftningen har en central roll i all offentlig verksamhet och med rätt utbildning och verktyg är det lättare att hantera en av våra viktigaste grundlagsskyddade regleringar.

Vi erbjuder er praktiska verktyg för att på ett enkelt sätt hantera sekretessprövning då det många gånger kan vara svårt att göra bedömningen av vad som är offentligt och vad som ska sekretessmarkeras. Vi erbjuder även verksamhetsanpassade utbildningar i offentlighet och sekretess och bistår vid vanliga frågeställningar som hur e-post och sms ska hanteras mellan kommunens olika förvaltningar där vi kan vägleda handledare och politiker i hur de navigerar rätt i lagstiftningen.

- Verksamhetsanpassad utbildning
- Sekretessprövning
- Yttranden vid överklagan

Vill du veta mer?

Julia Sander, Jurist

+46 (0)736 20 01 27
julia.sander@insatt.com