Nämnd

Nämnds-administrationen ställer stora krav på nämndsledamöter och ordföranden. Vi kan hjälpa er med processer eller input vad gäller beslutsprocesser och delegationsordningar.

Kanske behöver delegationsordningen uppdateras eller göras om? En väl utformad delegationsordning kan bli ett av era viktigaste och effektivaste verktyg för en välfungerande verksamhet. Vi har även lång erfarenhet av att ta fram mallar för beslutsprocesser som underlättar nämndadministrationen.

- Delegationsordning
- Utbildning i uppdraget som nämndsledamot
- Beslutsprocessen

Vill du veta mer?

Linda Löfgren, Jurist

+46 (0)736 20 01 24
linda.lofgren@insatt.com