Barnkonventionen

I och med att Barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020 kommer den att få en högre status. 

Det innebär inga nya rättigheter för barnen, som redan i dag ska behandlas utifrån konventionen. Däremot kommer det att läggas ett större ansvar på myndigheter och andra beslutsfattare att tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

Med lång erfarenhet inom kommunal sektor vet vi vilka utmaningar det finns i beslutsprocessen och vi har praktisk kunskap av att förenkla och kvalitetssäkra processerna. Vi hjälper gärna er organisation med översyn av beslutsmallar och arbetssätt.

- Rättssäkra beslutsprocessen
- Verksamhetsanalys
- Processkartläggning
- kompetensutveckling
- Styrdokument
- Beslutsmallar
- Utbildning

Vill du veta mer?

Julia Sander, Jurist

+46 (0)736 20 01 27
julia.sander@insatt.com