Kommunal sektor

Inom kommunal sektor förekommer ofta komplicerade frågor och det finns behov av juridisk kompetens som snabbt kan sätta sig in i ärendet. Insatt har lång erfarenhet av arbete med juridiska frågor inom kommunal sektor och kan på ett enkelt och sakligt sätt bistå där det behövs. Som er outsourcade kommunjurist hjälper vi er att hantera de juridiska frågeställningar som uppstår runt om i verksamheten. I större kommuner kan vi även fungera som stöd åt de jurister som redan finns i organisationen. Här ser vi oss inte som en extern resurs utan som en intern resurs som finns på plats där behovet uppstår.

Visselblåsning

Visselblåsning

En formell visselblåsningsfunktion kan tidigt hjälpa till att förebygga risker och kan ofta ha en avskräckande effekt då man visar att man från ledningens sida prioriterar frågan och inte tolererar oegentligheter inom organisationen.

Ägar- och styrelsefrågor

Ägar- och styrelsefrågor

Vi bistår gärna med kompetens och rådgivning kring bolagsstämmor, styrelsearbete, kapitalanskaffning samt policies och riktlinjer till verksamheten. Vi har erfarenhet av att ta fram och implementera policydokument och instruktioner för att säkerställa en god styrning och kontroll av bolagets verksamhet

Skolan

Skolan

Vi har lång erfarenhet av arbete med verksamhetsnära juridik inom skolan och kan vara behjälpliga både i enskilda elevärenden och i de strukturella frågorna.

Utbildning offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess

Utbildning offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess

Som anställd inom offentlig verksamhet är det viktigt att ha goda kunskaper om vad principen innebär och hur den påverkar det dagliga arbetet. Insatt erbjuder utbildning i Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess.

Socialrätt

Socialrätt

Socialrätten är ett mycket brett område och påverkas av flertalet lagar, så som socialtjänstlagen, LSS och LVU. Vår erfarenhet, engagemang och vårt verksamhetsnära arbetssätt hjälper er!

Utbildning för styrelse

Utbildning för styrelse

Insatt erbjuder utbildning till styrelser i kommunalägda bolag. Under utbildningen går vi igenom det praktiska styrelsearbetet och lägger fokus på uppdraget. Vi utgår från aktuell lagstiftning och ger deltagarna bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar.

Barnkonventionen

Barnkonventionen

I och med att Barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020 kommer den att få en högre status.

Överförmyndaren

Överförmyndaren

Överförmyndaren har en viktig roll som ställer stora krav på verksamheten. Behöver ni någon att vända er till vad gäller dessa frågor har vi expertkompetens att bistå med.

Nämnd

Nämnd

Vi kan hjälpa er med processer eller input vad gäller beslutsprocesser och delegationsordningar.

Dataskydd/GDPR

Dataskydd/GDPR

Vi hjälper er med allt ifrån hela implementationsprojekt till att separat gå igenom utvecklings- eller säljprocesser eller att få det mest grundläggande på plats. Allt utifrån er verksamhet och riskbild.

Offentlighet och sekretess

Offentlighet och sekretess

Vi erbjuder er praktiska verktyg för att på ett enkelt sätt hantera sekretessprövning då det många gånger kan vara svårt att göra bedömningen av vad som är offentligt och vad som ska sekretessmarkeras.

Utbildning

Utbildning

Tveka inte att höra av er till oss så hittar vi en utbildning som passar just era behov.

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrättsliga frågor är något alla verksamheter kommer i kontakt med och det kan vara svårt att ha koll på vilka lagar och regler som gäller. Vi kan bistå er verksamhet i de flesta arbetsrättsliga områden.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Vår kunskap och erfarenhet från rollen som upphandlare i kombination med arbetet som ombud för våra kunder ger oss möjlighet att tänka utanför boxen, vilket vi anser är en stor fördel både för oss och för dig som kund.

Lokal och Fastighet

Lokal och Fastighet

Vi hjälper er gärna i samband med uppsägning av lokalhyresavtal, eller redan vid avtalstecknandet. Vi bistår också om ni ska köpa eller sälja en fastighet, exploatera mark eller bygga nytt.

Vill du veta mer?

Linda Löfgren, Jurist

+46 (0)736 20 01 24
linda@insatt.com