Kommunal sektor

Inom kommunal sektor förekommer ofta komplicerade frågor och det finns behov av juridisk kompetens som snabbt kan sätta sig in i ärendet. Insatt har lång erfarenhet av arbete med juridiska frågor inom kommunal sektor och kan på ett enkelt och sakligt sätt bistå där det behövs. Som er outsourcade kommunjurist hjälper vi er att hantera de juridiska frågeställningar som uppstår runt om i verksamheten. I större kommuner kan vi även fungera som stöd åt de jurister som redan finns i organisationen. Här ser vi oss inte som en extern resurs utan som en intern resurs som finns på plats där behovet uppstår.

Visselblåsning

Visselblåsning

En formell visselblåsningsfunktion kan tidigt hjälpa till att förebygga risker och kan ofta ha en avskräckande effekt då man visar att man från ledningens sida prioriterar frågan och inte tolererar oegentligheter inom organisationen.

Ägar- och styrelsefrågor

Ägar- och styrelsefrågor

Vi bistår gärna med kompetens och rådgivning kring bolagsstämmor, styrelsearbete, kapitalanskaffning samt policies och riktlinjer till verksamheten. Vi har erfarenhet av att ta fram och implementera policydokument och instruktioner för att säkerställa en god styrning och kontroll av bolagets verksamhet

Barnkonventionen

Barnkonventionen

I och med att Barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020 kommer den att få en högre status.

Offentlighet och sekretess

Offentlighet och sekretess

Vi erbjuder er praktiska verktyg för att på ett enkelt sätt hantera sekretessprövning då det många gånger kan vara svårt att göra bedömningen av vad som är offentligt och vad som ska sekretessmarkeras.

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrättsliga frågor är något alla verksamheter kommer i kontakt med och det kan vara svårt att ha koll på vilka lagar och regler som gäller. Vi kan bistå er verksamhet i de flesta arbetsrättsliga områden.

Dataskydd/GDPR

Dataskydd/GDPR

Vi hjälper er med allt ifrån hela implementationsprojekt till att separat gå igenom utvecklings- eller säljprocesser eller att få det mest grundläggande på plats. Allt utifrån er verksamhet och riskbild.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Vår kunskap och erfarenhet från rollen som upphandlare i kombination med arbetet som ombud för våra kunder ger oss möjlighet att tänka utanför boxen, vilket vi anser är en stor fördel både för oss och för dig som kund.

Lokal och Fastighet

Lokal och Fastighet

Vi hjälper er gärna i samband med uppsägning av lokalhyresavtal, eller redan vid avtalstecknandet. Vi bistår också om ni ska köpa eller sälja en fastighet, exploatera mark eller bygga nytt.

Vill du veta mer?

Julia Sander, Jurist

+46 (0)736 20 01 27
julia.sander@insatt.com