Företagsöverlåtelser

Vi har gedigen erfarenhet av företagsöverlåtelser, både aktie- och inkråmsöverlåtelser, stora som små affärer. Vi agerar biträden för såväl säljare som köpare eller målbolag och erbjuder löpande rådgivning samt upprättande, granskning och förhandling av de aktuella avtalen och övrig dokumentation.

Vissa av våra kunder önskar endast rådgivning för enstaka frågor medan andra anlitar oss att hantera hela överlåtelsen, från upprättande av en avsiktsförklaring till säkerställandet av att tillträdet sker på avtalat sätt.

Vi bistår även med genomförande av eller rådgivning i samband med en Due diligence och hanterar ändringar i och upprättande av nödvändiga bolagshandlingar såsom bolagsordning och aktieägaravtal samt anmälan om ändringar hos Bolagsverket.

- Avsiktsförklaring (Letter of Intent, LOI)
- Sekretessavtal
- Aktieöverlåtelseavtal
- Inkråmsöverlåtelseavtal (rörelseöverlåtelse)
- Genomförande av due diligence (DD)
- Fullmakter
- Tillträdesagenda
- Ändringsanmälan
- Ändring av bolagsordning
- Aktieägaravtal

Vill du veta mer?

Anna-Lena Isaksson, Jurist

+46 (0)736 20 01 20
anna-lena.isaksson@insatt.com