Dataskydd/GDPR

Det har knappast undgått någon att en ny personuppgiftslagstiftning, GDPR, började gälla under våren 2018. Vi är experter på området och har stor erfarenhet av att hjälpa såväl den lokala app-utvecklaren som den globala industrikoncernen. 

Beroende på er verksamhet påverkas ni i olika grad men det finns åtgärder som alla företag behöver vidta och där det inte hjälper med en quick-fix den dagen tillsynsmyndigheten knackar på.

Vi hjälper er med allt från hela implementationsprojekt till att separat gå igenom utvecklings- eller säljprocesser eller att få det mest grundläggande på plats. Allt utifrån er verksamhet och riskbild. Insatt har även utvecklat Qnister, ett GDPR-verktyg, som hjälper dig att självständigt steg för steg bli GDPR-säkrad.

- Implementationsprojekt (bollplank till internt projekt eller som projektledare)
- GDPR-verktyg Qnister
- Artikel 30-register
- Information till registrerade
- Biträdesavtal
- Checklista till R&D
- Instruktioner till säljfunktioner
- Incidenthantering
- Hantering av ostrukturerat material (Office365, Dropbox, Outlook)
- Intern process för registrerades rättigheter
- Personuppgiftspolicy
- Cookie-Policy

Vill du veta mer?

Daniel Glaad, Jurist

+46 (0)736 20 01 25
daniel.glaad@insatt.com