En röst för vår kund.

Insatt erbjuder verksamhetsnära juridik och tjänster inom bolagsstyrning och oavsett om ni har ett etablerat företag eller är i uppstartsfasen har vi rätt juridisk kompetens för dig. Vi har lång erfarenhet som bolagsjurister från såväl stora globala koncernbolag som entreprenöriella scale-ups  och vi vet vilka juridiska utmaningar ni kan stöta på i er dagliga verksamhet.

Vi vet också att många verksamheter saknar de fördelar det innebär att ha en intern juridikavdelning på plats i organisationen. Vi erbjuder bolagsjurister till etablerade företag och entreprenörer där det kanske inte finns utrymme att anställa en egen bolagsjurist på heltid men där behovet av riktigt bra verksamhetsnära juridik är detsamma.

Är ni på väg att starta upp ett svenskt dotterbolag eller på annat sätt etablera er i Sverige? Vi har upparbetat samarbete med ambassader och kan bli er ”one stop shop” i samband med er Sverigeetablering.

Scale-ups

Scale-ups

I det typiska scale-up företaget eller, ett entreprenörsdrivet företag är tillväxten snabb och många projekt och initiativ drivs igenom samtidigt

Etablerade företag

Etablerade företag

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med såväl industriföretag som tjänsteföretag och vår roll blir att se till att juridiska frågor och riskhantering blir en naturlig del av bolagets vardag.

JOIN Sweden

JOIN Sweden

Vi samarbetar med ambassader för att hjälpa de utländska företag som vill bilda svenskt dotterbolag eller på annat sätt etablera sig i Sverige.

Utbildning

Utbildning

å Insatt värdesätter vi kunskap högt och förstår vikten av kompetensutveckling. Därför erbjuder vi en rad olika utbildningar där vi varvar teori med praktiska exempel från verkligheten.