Socialt engagemang

Socialt ansvarstagande är viktigt för oss och något vi tar på stort allvar. Vi skänker varje år en del av vår vinst till välgörande ändamål. Sedan 2018 är Insatt dessutom huvudsponsor åt Wetterbygden Basketball.

Valet att satsa på Wetterbygden Stars var självklart av flera anledningar. Vi är båda uppstickare och utmanar inom våra respektive områden och visar att det lönar sig att våga satsa. Men framförallt finns det ingen idrott i Sverige som lyckats så bra med integration som basketen gjort, där mer än 40% av utövarna har utländsk bakgrund och mer än hälften av alla barn och ungdomar som spelar basket i en förening är flickor.

Att Wetterbygden Stars bidrar till att ungdomar i Jönköping får fler bra förebilder att se upp till samtidigt som vi bidrar till ökad bredd i Jönköpings idrottsliv tycker vi är helt fantastiskt!