JOIN Sweden – Insatt hjälper utländska företag att etablera sig i Sverige

Genom vårt samarbete med utländska ambassader i Sverige får vi löpande förfrågningar från utländska företag om att assistera vid etablering i Sverige. Här bistår vi med allt från bolagsbildning, lokalfrågor till personal- och arbetsrättsliga frågor. Vår rådgivning är i denna del inte begränsad till juridiska frågeställningar.

Exempel på kunduppdrag

Vårt senaste JOIN-uppdrag var den danska stuguthyraren FeriehusDirekt som vill öka sin närvaro i Sverige genom ett svenskt dotterbolag.

I denna typ av kunduppdrag handlar det ofta först och främst om att värdera vilken form av bolagskonstruktion som är lämpligast. Aktiebolag är givetvis det mest självklara valet, men det är också vanligt att man registrerar en filial. I FeriehusDirekts fall kom vi fram till att det var aktiebolag som var mest fördelaktigt.

Den svenska byråkrati är inte alltid självklar för den som kommer utifrån något som ofta leder till ineffektiv och kostsam registreringsprocess när det gäller vilka former av intyg som Bolagsverket kräver för att kunna verifiera ägare och företrädare till det nya bolaget. I fallet med FeriehusDirekt visade sig våra erfarenheter av danskt näringsliv vara till en stor fördel då vi kan den danska statens benämning på de intyg som Bolagsverket efterfrågar. När vi kan instruera vår uppdragsgivare på dennes eget språk, går processen mycket fortare och vi undviker onödiga missförstånd.

Vid sidan om registrering av bolaget, önskade FerihusDirekt även hjälp med juridiska dokument i form av aktieägaravtal och VD-avtal. Här är vår kunskap om svensk affärskultur och arbetsmarknad viktiga ingredienser för att få uppdragsgivaren att i grunden förstå och själv kunna tolka våra svenska villkor och avtalstexter samt för att få rätt dokumentation på plats.

 

“Lige fra første kontakt oplevede jeg at opgaven blev taget til sig – hurtig effektivt og på et absolut fair prisniveau”

Kim Juhlin
Sommerhusudlejer & adm. direktør

 

Vill du veta mer?

Kontakta Sven!