Linda Löfgren

Jurist & Ansvarig Kommunal sektor

+46 (0) 736 20 01 24
linda.lofgren@insatt.com

Jag är:
verksamhetsnära
relationsbyggande
drivande

Kompetensområden
Arbetsrätt
Kommunalrätt
Offentlighet och sekretess
Skolrätt
Socialrätt
Visselblåsning

Axplock av erfarenheter
Bolagsjurist och ansvarig för kommunal sektor, Insatt AB, 2017-
Stadsjurist, Jönköpings kommun, 2014-2017
Enhetschef överförmyndarenheten, Jönköpings kommun, 2012-2016
Länsombud, Överförmyndarna i Jönköpings län, 2012-2017
Handläggare överförmyndarenheten, Jönköpings kommun, 2007-2012
Konsumentrådgivare, Jönköpings kommun, 2006