Att vara insatt

På Insatt är vi professionella utan att ta oss själva på för stort allvar. Beslutsvägarna är korta, tempot är högt och vi driver framåt tillsammans. Insatt är en entreprenöriell organisation där nya idéer välkomnas, där vi ständigt utmanar varandra att växa som individer och som företag.

På Insatt är vi prestigelösa, vi skrattar ofta och hjärtligt. Vi har fötterna stadigt i jorden men tvekar inte att kasta oss ut på okänd mark.

Att vara Insatt är en resa.

Vill du bli insatt?

Just nu söker vi en sommarvikarie. Är du juriststudent i slutet på din utbildning? Vill du bli Insatt? Våra kontaktuppgifter hittar du via knappen nedan.