Välkommen på frukost! – Linda pratar Nya lagen om företagshemligheter.

Behovet att skydda företagets uppgifter ökar i takt med att anställdas kunskaper blir en mer betydande tillgång i företag. Ett starkt skydd för företagshemligheter är en förutsättning för att kunna hävda sig på den globala marknaden.

För att öka skyddet har en ny lag om företagshemligheter införts som trädde i kraft 1 juli i år och ersatte då den nuvarande företagshemlighetslagen. Lagen som bygger på ett EU-direktiv, innebär huvudsakligen att fler angrepp på företagshemligheter ska bli otillåtna och kunna förbjudas, skadeståndsansvaret vid överträdelse ska utökas och sekretesskyddet vid rättegång ska förstärkas, allt för att hålla företagshemlig information säker. Ändringen medför även att straffskalan för företagsspioneri skärps.

Välkommen på frukost!

Linda Löfgren bjuder in till ett frukostseminarium den 18 oktober kl 08.00 där hon pratar mer om vad din organisation behöver göra för att leva upp till kraven i den nya lagen.

Anmäl dig redan idag!

    • Kaffe och fralla står framdukat från 07.45.
    • Anmäl dig via mail till jenny@insatt.com.
    • Senast den 15 oktober vill vi ha din anmälan.
    • Antalet platser är begränsade och det är först till kvarn som gäller.
    • Har du frågor innan den 18 oktober är du välkommen att kontakta oss på info@insatt.com.