Ny lag skapar ytterligare möjligheter till stöd för korttidsarbete

Under år 2020 har verksamheter som haft tillfälliga och ekonomiska svårigheter på grund av pandemin haft möjligheten att få stöd för korttidsarbete. Genom en tillfällig lag som trädde i kraft den 15 februari 2021 förlängs nu stödet för korttidsarbete till och med juni 2021.

Stödperioden var tidigare begränsad till sex månader i följd med möjlighet till förlängning om ytterligare tre månader. Efter stödperioden löpt ut har det funnits en karenstid som inneburit att stöd inte kunnat utgå under efterföljande 24 månader.

 

Verksamheter som fått stöd kan nu ansöka igen

Ser ni fortsatt en minskning av arbetsuppgifter på grund av pandemin och är intresserade av möjligheten att få stöd för permitterad personal under år 2021? Genom den tillfälliga lag som trätt i kraft, vilken tar bort karenstiden under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021, kan verksamheter som fått stöd under 2020 nu ansöka om stöd igen.

 

Bra att tänka på inför ansökan

Det nya stödet ska kunna sökas retroaktivt från den 1 december 2020. Ansökan för det nya stödet kommer att öppna hos Tillväxtverket den 29 mars.

Innan ni skickar in er ansökan är det bra att se till att ni har era avtal med rätt stödnivå under rätt avtalsperiod med arbetstagarna på plats. Om inte avtalen finns på plats eller om ni har avtalat om en felaktig stödnivå finns det en risk att ni inte får godkänt eller att ni senare blir återbetalningsskyldiga.

 

Återigen möjligt med 80 procents arbetstidsminskning

Under perioden januari 2021 till och med mars 2021 är det återigen möjligt att tillämpa nivån om 80 procents arbetstidsminskning för verksamheter som ser en stor minskning av arbetsuppgifter för sina arbetstagare. Regeringen har även föreslagit att den möjligheten ska finnas kvar under april 2021, men beslut om detta inväntas i nuläget.

 

För dig som fått återkrav för redan utbetalt stöd

Kanske vill ni inte ansöka om ytterligare stöd utan har istället fått ett återkrav på ert redan utbetalda stöd? Om ni har fått ett beslut om återkrav och anser att det är felaktigt finns det möjligheter att överklaga beslutet. Anledningen till ert återkrav kanske har baserats på felaktiga uppgifter eller så har hänsyn inte tagits till de kompletterande uppgifter som ni skickat in.

Information om hur ni går tillväga för att överklaga rent praktiskt finns i ert beslut från Tillväxtverket.

 

Vi hjälper dig med dina funderingar

Har du frågor eller funderingar kring möjligheterna att få stöd för korttidsarbete under år 2021, eller behöver du rådgivning gällande ett återkrav du fått?

Hör av dig till mig på ida.mattsson@insatt.com.

 


Ida Mattsson
, Jurist på Insatt