Ny lag om företagshemligheter

Behovet att skydda företagets uppgifter ökar i takt med att anställdas kunskaper blir en mer betydande tillgång i företag. Ett starkt skydd för företagshemligheter är en förutsättning för att kunna hävda sig på den globala marknaden. För att öka skyddet har en ny lag om företagshemligheter införts som trädde i kraft 1 juli i år och ersätter då den nuvarande företagshemlighetslagen.

Lagen som bygger på ett EU-direktiv, innebär huvudsakligen att fler angrepp på företagshemligheter ska bli otillåtna och kunna förbjudas, skadeståndsansvaret vid överträdelse ska utökas och sekretesskyddet vid rättegång ska förstärkas, allt för att hålla företagshemlig information säker. Ändringen medför även att straffskalan för företagsspioneri skärps.

Lagändringen gör att utrymmet för visselblåsning, det vill säga när arbetstagare slår larm om missförhållande, förstärks och det ställs större krav på att företag meddelar arbetstagare vad som ska hållas hemligt. Det ska bli tydligare att anställdas personliga färdigheter och egenskaper kan användas hos nya arbetsgivare och inte omfattas av företagshemligheter.

Brott mot den nya lagen kan resultera i vite, skadestånd eller fängelse beroende på hur, vem och vad det är som avslöjas.

 

Vad bör ni som företag göra?

  • Se över företagets egna organisation, finns företagshemligheter och hur skyddas dessa?
  • Upplys arbetstagare om företagets riktlinjer och eventuella företagshemligheter.
  • Informera arbetstagare om innehållet i de nya reglerna i lagen.