Insatt inleder samarbete med WhistleB

Att bryta tystnadskulturen är en megatrend och lagstiftarna världen över har också uppmärksammat behovet av ett skydd för visselblåsare.

Nytt visselblåsardirektiv i EU

I april i år klubbades ett nytt direktiv om stärkt skydd för visselblåsare igenom i EU-parlamentet

Det nya direktivet träder i kraft 2021 och innebär att alla organisationer med 50 eller fler medarbetare måste ha en visselblåsarkanal på plats.

Lika viktigt som det är att ha ett robust visselblåsarsystem på plats, för att säkerställa att man får in de rapporter som annars kan skada ens verksamhet, är hur man hanterar det som rapporterats. Det är viktigt att ha tydliga rutiner och processer på plats för hantering och utredning av rapporterade incidenter.

Insatt inleder samarbete med WhistleB

Tillsammans med WhistleB erbjuder Insatt företag och myndigheter i Sverige de verktyg de behöver för att framgångsrikt hantera visselblåsning i sin organisation och med möjlighet att helt outsourca funktionen.

 


Vilka är framgångsfaktorerna för en visselblåsarfunktion?

WhistleBs årliga kundundersökning visar på följande framgångsfaktorer:

Kommunikationen av systemet – Att man förklarar syftet med visselblåsning. Att värna om transparent och juste beteende på arbetsplatsen är avgörande.

Trygghet för den som visslar – För att medarbetare ska känna sig trygga med att rapportera något som inte känns rätt är det viktigt att förklara hur anonymiteten skyddas. Utan anonymitet, och utan en garanti om att det inte blir några negativa påföljder om man väljer att visselblåsa anonymt, väljer många att förbli tysta.

WhistleBs kundundersökning hittar du här!

 


 

Save the date!

Den 11 september bjuder vi in kunder och samarbetspartners till Värnamo där vi tillsammans med WhistleB kommer att berätta mer om vår helhetslösning för visselblåsning.

Håll utkik efter mer info men anmäl gärna ditt intresse redan nu!