fbpx

Julia Sander

Jag är:
kundorienterad
noggrann
engagerad

Kompetensområden
Avtalsrätt
E-handelsrätt
Marknadsrätt
Förvaltningsrätt
Offentlighet och sekretess

Axplock av erfarenheter
Bolagsjurist, Insatt AB, 2018
Handläggare, Skatteverket, 2013-2018
Föredragande/handläggare, Jordbruksverket, 2013