fbpx

Jimmy Svensson

Jag är:
Målmedveten
Prestigelös
Pragmatisk

Kompetensområden
Bolagsrätt
Avtalsrätt

Axplock av erfarenheter
Bolagsjurist, Insatt AB, 2022
Jurist, Inspektionen för vård och omsorg, 2021–2022
Tingsnotarie, Örebro tingsrätt/Åklagarkammaren i Örebro, 2019–2021
Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl, 2018–2019