Daniel Glaad

Jag är:
analytisk
glad
uthållig

Kompetensområden
GDPR
Lokal och Fastighet

Jordförvärvstillstånd, Förvärvstillstånd, Fastighetsköp, Epizooti, Zoonos

Axplock av erfarenheter
Bolagsjurist, Insatt AB, 2017-
Verksjurist, Jordbruksverket, 2015-2017
Enhetsjurist, fiskerienheten, Jordbruksverket, 2012-2015
Bolagsjurist, Legal Affairs, Husqvarna AB, 2012